Besídka 5.A na rozloučenou

Žáci třídy 5.A jsou tvořiví. Mají za sebou tři besídky, na které nacvičili program. Ve 3. a 4. třídě to byly vánoční besídky. V tomto školním roce se z důvodů epidemie nemohla besídka uskutečnit.  V červnu zazněl návrh uspořádat besídku na závěr školního roku.
Bylo málo času, ale přesto se podařilo za necelé tři týdny připravit program. Zopakovali jsme některá čísla z první a druhé besídky, k tomu jsme přidali něco nového. Zatančili jsme tance letkis, Lousinu polku, ča-ču. Tea a Valerie předvedly svůj tanec. Zaznělo šest písní, z toho nově Hele lidi a Náměšť. Adam Kubec zahrál na flétnu a na trubku. Doprovod písní na kytary zajistili třídní učitel, Adam Sládek a Matěj Sládek.  Diváci viděli scénku Polednice podle známé balady K. J. Erbena. K netradičním nástupům zazněly Pochod studentské legie a píseň Stonožka. Závěrečný tanec waltz měl přímo symbolický název – valčík na rozloučenou. Mezi jednotlivými výstupy byly promítány fotografie z různých akcí třídy.

Takto se žáci 5.A rozloučili s docházkou na prvním stupni základní školy před zraky svých
rodičů.

 

Mgr. Zdeněk Rajtr, třídní učitel

 

Kalendář akcí