5.A v Národním muzeu

29. 3. jsme navštívili společně expozici Dějiny (8. století až počátek I. světové války). Před otevřením jsme se rozhlédli po okolí. Připomněli jsme si sochy kolem sv. Václava. Pomník Jana Palacha, který navrhla paní Veselá, manželka bývalého starosty Ďáblic pana arch. Veselého. Někdo muzeum již navštívil, někdo zde byl prvně, a proto na některé žáky mimořádně zapůsobila výzdoba, výstavnost, velikost prostoru. V sálech jsou instalovány zajímavé exponáty. K vidění je například Vyšehradský kodex, oltářní vitráže. Mohli jsme si napsat své jméno v hlaholici, potěžkat meč, přílbu, drátěnou košili. Prohlédnout si vystavený horoskop Albrechta z Valdštejna. Z doby Marie Terezie nás upoutaly oděvy, luxusní kočár, který nesloužil jen jako dopravní prostředek, ale i k reprezentaci svého majitele. Doba před I. světovou válkou byla prezentována hračkami (mini obchod, škola). Jako exponát zde bylo vystaveno 17 dílů Ottova naučného slovníku. Ve filmu jsme poznali císaře Františka Josefa I. Upoutala nás kukátka s obrázky ve 3D (Sokolský slet, budova Národního divadla po požáru). Výstava se nám líbila a dozvěděli jsme se mnoho dalších zajímavostí. Myslíme si, že návštěva Národního muzea by měla patřit ke kulturnímu rozvoji nás všech.  

z prací žáků 5.A vybrala a sestavila Vladimíra Nepomucká, třídní učitelka 5.A

 

Kalendář akcí

Vánoční besídka

třída Slůňata

Vánoční besídka třídy Slůňata.

Peklo Čertovina Hlinsko

Akce tříd Koťata a Broučci. Celodenní výlet do Peklo Čertovina. Děti čeká prohlídka Pekla, promítání pohádky, Mikulášská nadílka. Děti mají v mateřské škole odhlášenou stravu. Děti budou mít s sebou batůžek, svačinu a pití. Návrat cca v 15 hodin.

Pečení perníčků

mateřská škola

Dopolední akce třídy Broučci.

Odborné setkání v MŠ

Mateřská škola - žlutá budova přízemí

Odborné setkání pro rodiče předškolních dětí MŠ na téma Školní připravenost. Vystoupí Mgr. R. Žáková - psycholog PPP Prahy 8.