5.A v Národním muzeu

29. 3. jsme navštívili společně expozici Dějiny (8. století až počátek I. světové války). Před otevřením jsme se rozhlédli po okolí. Připomněli jsme si sochy kolem sv. Václava. Pomník Jana Palacha, který navrhla paní Veselá, manželka bývalého starosty Ďáblic pana arch. Veselého. Někdo muzeum již navštívil, někdo zde byl prvně, a proto na některé žáky mimořádně zapůsobila výzdoba, výstavnost, velikost prostoru. V sálech jsou instalovány zajímavé exponáty. K vidění je například Vyšehradský kodex, oltářní vitráže. Mohli jsme si napsat své jméno v hlaholici, potěžkat meč, přílbu, drátěnou košili. Prohlédnout si vystavený horoskop Albrechta z Valdštejna. Z doby Marie Terezie nás upoutaly oděvy, luxusní kočár, který nesloužil jen jako dopravní prostředek, ale i k reprezentaci svého majitele. Doba před I. světovou válkou byla prezentována hračkami (mini obchod, škola). Jako exponát zde bylo vystaveno 17 dílů Ottova naučného slovníku. Ve filmu jsme poznali císaře Františka Josefa I. Upoutala nás kukátka s obrázky ve 3D (Sokolský slet, budova Národního divadla po požáru). Výstava se nám líbila a dozvěděli jsme se mnoho dalších zajímavostí. Myslíme si, že návštěva Národního muzea by měla patřit ke kulturnímu rozvoji nás všech.  

z prací žáků 5.A vybrala a sestavila Vladimíra Nepomucká, třídní učitelka 5.A

 

Kalendář akcí

Návštěva Policie Ďáblice

Ďáblice

Dopolední akce tříd Koťata, Broučci, Ptáčci, Slůňata, Tuleni a Motýlci.

Exkurze Zoo Praha

Prohlídka Zoo Praha. Akce třídy Ptáčci.

Svíčkárna Šestajovice

Dopolední akce třídy Broučci. Samovýroba svíček + prohlídka minifarmy hospodářských zvířat. S sebou batůžek, svačinku, pití, pláštěnku. Návrat do MŠ na oběd.