5.A po stopách operace Anthropoid

V letošním školním roce jsme se ve vlastivědě seznámili s jednou z nejtragičtějších částí našich dějin. 27. května uplynulo 80 let od uskutečnění operace Anthropoid. Naše třída se 18. května vydala do míst, která jsou s touto akcí propojena. Nejdříve jsme navštívili pomník v místech, kde akci uskutečnili parašutisté vyslaní z Velké Británie. Upoutala nás zeď, kde bylo znázorněno, co celé situaci předcházelo. Dále jsme se vydali na Kobyliskou střelnici. Zde bylo během 30 dní popraveno více jak 500 občanů, kteří nesouhlasili s okupací našeho státu nebo byli okupantům nepohodlní. Našli jsme zde i jméno chlapce z Lidic, kterému bylo teprve 15 let. Nejen zveřejněná jména popravených, ale i celá další řada upomínek v podobě mučednické trnové koruny na kříži, socha umírajícího i mozaika padlých dá vycítit smutek a pietu za oběti. Vraceli jsme se zeleným Ďáblickým hájem ke škole, nebylo v našich skupinkách slyšet hlasitý hovor.

Pieta zůstala v nás, děkujeme Vám.

z prací žáků 5.A Lukáše M., Bena F., Maty Z., Ríši Š., Báry M., Tomáše Br., Kristýny L. a Ester T. vybrpala Vladimíra Nepomucká, třídní učitelka

 

Kalendář akcí

ZOO Praha - Berušky

Celodenní výlet do ZOO Praha. S sebou batůžek, svačinku na celý den, pití, oběd. Příchod do MŠ do 8,00.

Den otevřených dveří v ZŠ

Dvě prohlídky s průvodcem (9 hodin; 16 hodin) 8.45-11.40 hodin možnost návštěvy některých vyučovacích hodin