Broučci

V letošním školním roce jsme třída předškolních dětí, které zde plní povinnou předškolní docházku. Hravou formou jsou děti vedeny k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů, potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na to, aby byly děti dostatečně připravené pro vstup do ZŠ po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální.

 

Třídními učitelkami jsou: Lenka Burianová a Pavla Truhlářová

Kalendář akcí

Vánoční besídka

třída Slůňata

Vánoční besídka třídy Slůňata.

Peklo Čertovina Hlinsko

Akce tříd Koťata a Broučci. Celodenní výlet do Peklo Čertovina. Děti čeká prohlídka Pekla, promítání pohádky, Mikulášská nadílka. Děti mají v mateřské škole odhlášenou stravu. Děti budou mít s sebou batůžek, svačinu a pití. Návrat cca v 15 hodin.

Pečení perníčků

mateřská škola

Dopolední akce třídy Broučci.

Odborné setkání v MŠ

Mateřská škola - žlutá budova přízemí

Odborné setkání pro rodiče předškolních dětí MŠ na téma Školní připravenost. Vystoupí Mgr. R. Žáková - psycholog PPP Prahy 8.