Broučci

V letošním roce máme děti ve složení 3 - 5 let.  Zaměřujeme se na adaptaci v novém prostředí a začlenění do kolektivu. Podporujeme samostatnost a soběstačnosti. Snažíme se navodit ve třídě příjemnou a kamarádskou atmosféru, ve které si děti formou hry rozvíjejí své vědomosti, zdokonalují své dovednosti a upevňují návyky slušného chování. Klademe důraz na rozvoj rozumové, psychické i fyzické zdatnosti, prohlubujeme kladný vztah k přírodě.

I tak stále platí:

My jsme třída Broučků
plná holek, kloučků.
Zpíváme a tancujeme, stříháme a malujeme.
Všichni se tu máme rádi,
protože jsme kamarádi!

Třídními učitelkami jsou: Lenka Burianová a Pavla Truhlářová

Kalendář akcí